De Kapellemarkt - Brussel Vijfhoek(place de la Chapelle)

Op deze plaats lag reeds in de 12de eeuw het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk. De begraafplaats werd in 1784 definitief ontruimd ingevolge het door Jozef II uitgevaardigde verbod op het begraven binnen de stad. In 1822-1824 wordt de oude begraafplaats heraangelegd als plein, waarbij een ballustrade evenals een obelisk-vormige fontein van architect Barnabé Guimard definitief verdwijnen. De zuidzijde van het plein, eertijds des Dries genaamd, wordt onderbroken en verruimd bij de aanleg van de Blaesstraat. Ook het perspectief aan de oostzijde werd volkomen gewijzigd bij de aanleg van de - brede - Joseph Stevensstraat.