De Kapucijnenstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Capucins)

De straat ontstond waarschijnlijk in de 14de eeuw en werd toen de Zavelstrate genoemd. De huidige naam kwam er in de 17de eeuw, ter herinnering aan de kapucijnen die in 1587 van Antwerpen naar Brussel kwamen en hier een klooster stichtten dat vrijwel de gehele noordzijde innam, tussen de Hoogstraat en de Huidevettersstraat. Deze kapucijnen, paters met een kap op, werden door het volk altijd de "bruine paters" genoemd. Hun kerk met haar voorgevel aan de Hoogstraat en het kloosterpand werden in 1651-1652 wederopgebouwd maar definitief opgeheven in 1796 en gesloopt en verkaveld in 1803-1804. Tijdens het Frans Regime werd de straat eventjes in rue du Trésorier (Schatbewaarderstraat) omgedoopt.13. De stripmuur van Govert Suurbier die Josephine Baker een handje toesteekt, door tekenaar Laurent Verron, ingehuldigd op 16 juni 2004.
15. De stripmuur Blondie en Blinkie door Jijé (Joseph Gillain), ingehuldigd op 18 november 1998.
25. De stripmuur van Leonardo, als schilder van de Marollen, door Turk en de Groot, ingehuldigd in september 2015.Stripmuur Leonardo - Brussel Vijfhoek

"Leonardo"


Stripmuur Blondie en Blinkie - Brussel Vijfhoek

"Blondie en Blinkie"


Stripmuur Govert Suurbier - Brussel Vijfhoek

"Govert Suurbier"