De Karperbrug - Brussel Vijfhoek(rue du Pont de la Carpe)

Het straatje was vroeger over de Zenne verbonden met de Visverkopersstraat via de zogenaamde Hollantbrug, later de Karperbrug vanwaar ook de huidige benaming. Tot 1811 werd de straat ook Hollantstraat genoemd, naar Mathilda van Brabant, de weduwe van Floris V, hertog van Holland die hier in de 13de eeuw eigendommen bezat. Later werd het Karpersstraat, en vanaf de Zenne-overwelving, toen de straat ook verbreed werd, rond 1870, kreeg ze haar huidige naam.

Sinds 2007 wordt ze ook Canardostraat genoemd, naar het stripfiguurtje van Sokal.