De Kastanjeboomstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Marronnier)

Net zoals de Seringstraat, aan de andere kant van de Begijnhofkerk, werd dit straatje aangelegd in 1798, na de verkaveling van het oude Begijnhof.