Volg eBru op Facebook

Volg eBru op Twitter

Volg eBru op Pinterest


De Keizerinlaan - Brussel Vijfhoek
Een onderdeel van de lange, troosteloze "laan" bovenop de tunnel van de Noord-Zuid-spoorwegverbinding, aangelegd in de jaren 1947-1952. Het tracÚ van de Keizerinlaan, in het midden onderbroken door het Europakruispunt, werd reeds uitgestippeld bij de herinrichting van de braakliggende Putterijwijk in 1928-1933, doch werd nog aanzienlijk verbreed tijdens de laatste fasen van de werken. De benaming herinnert aan de vroegere Keizerinstraat (gesitueerd daar waar vandaag het Kantersteen loopt!), naar een oud 17de-eeuws cafeetje, "De Keizerin". Nog vroeger was het de aloude "Coperbeke", waar vele koperslagers woonden.

Sinds 2007 wordt ze ook Jerry Springlaan genoemd, naar het stripfiguurtje van JijÚ.