De Kernstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Pépin)

Begint aan de Karmelietenstraat
Eindigt aan de Waterloolaan

Straat aangelegd vanaf 1848, eerst tussen de Karmelietenstraat en de Ezelsgang, vandaag Ezelstraat, en zes later verlengd tot aan de Waterloolaan.

Ze werd heraangelegd begin 2012, inclusief (opnieuw) kasseisteentjes.