De Kiekenmarkt - Brussel Vijfhoek(rue Marché aux Poulets)

Vanouds een belangrijke verkeers- en handelsader, deel uitmakend van de Steenweg. Oorspronkelijk Op de Beke genoemd, mondde de straat eertijds ten westen uit bij de aloude Werf op de Zenne, waar vanaf 1603-1604 de Vismarkt gehouden werd. Zij was via de Schipbrug, later de Visverkopersbrug, verbonden met de Sint-Katelijnestraat. Ten oosten sloot zij aan op de Boterstraat en de Grasmarkt. De straat maakte vanouds deel uit van de marktengordel rond de Grote Markt en was aanvankelijk een melkmarkt. Vanaf de 17de eeuw tot in 1802 was het echter de gevogelte- of "kieken"markt, een benaming die vanaf dan in voege kwam. Bij de wederopgebouwde vismarkt aan het begin van de straat, werd in 1825 ook een gevogeltemarkt opgetrokken. Het tracé van de Kiekenmarkt werd onderbroken door de aanleg van de centrale lanen, waarna het westelijke straatgedeelte werd rechtgetrokken en volledig wederopgebouwd.

Sinds 2007 wordt ze ook Agent 212-straat genoemd, naar het stripfiguurtje van Daniel Kox en Raoul Cauvin.
41. Bia Mara - Een kleine, propere, fish and chips, beheerd door twee Ieren. Goedkoop en lekker.

www.biamara.com
47. Peck 47 - Een lunch, een brunch, een cocktail, een smoothie, een wafel, een hamburger, een soep... een ruime keuze aan kleine, lekkere gerechten. Open vanaf 7u30 en zeer populair !