De Kleine Zavel - Brussel Vijfhoek
In de middeleeuwen maakte de Zavel deel uit van een moerassige zand- en weidevlakte die aan de zuidelijke buitenrand van de eerste stadsomwalling lag. Het oostelijke gedeelte - de huidige Kleine Zavel - diende sinds 1299 als kerkhof voor het Sint-Jansgasthuis, waarvan in 1304 een deel werd afgestaan voor de bouw van een kapel, de latere Onze-Lieve-Vrouw ten Zavelkerk (Zavelstraat). Het kerkhof werd in 1588 met beuken beplant en in 1704 definitief ontruimd. De Kleine Zavel vertoonde eertijds een onregelmatige L-vorm en was volledig omringd door bebouwing. Een eerste bres werd in 1827 geslagen bij de aanleg van de eerste fase van de Regentschapsstraat. Toen deze laatste in 1872 doorgetrokken werd, ontstond de huidige rechthoekige vorm, die definitief werd na de ontmanteling van de huizen gelegen rond de Zavelkerk. Hiermee werd het historisch verband van de Zavel, groot en klein, drastisch gewijzigd.

 


 

De fontein der Graven Egmont en van Hoorn.