De Korte Beenhouwersstraat - Brussel Vijfhoek(petite rue des Bouchers)

Dit straatje, dat reeds in 1366 Cleyn Vleeshouwersstraete genoemd werd, had van oudsher een commercieel karakter als vestigingsplaats van trijp- en penserijenwinkels. In de 17de eeuw werd het dan Craentjens straet maar vandaag is de oude benaming terug in ere hersteld. Vanaf begin vorige eeuw ruimden de beenhouwers geleidelijk aan plaats voor kleine café-concerts en na WOII werd elk afzonderlijk huis, op één na, een restaurant. Wat vandaag nog zo is.

Sinds 2007 wordt ze ook Thorgalstraat genoemd, naar de stripreeks van Jean Van Hamme en Grzegorz Rosinski.