De Koudenberg - Brussel Vijfhoek(Coudenberg)

De oorspronkelijke naam Koudenberg werd ontleend aan de aloude paleisheuvel, en gold eertijds voor dat gedeelte van de Steenweg dat tussen de Magdalenasteenweg en de Koudenbergsepoort van de eerste stadsomwalling lag. In 1853 werd het ge´ncorporeerd in de Naamsestraat. De enkele prachtige huizen die er vandaag nog staan zijn alles wat nog overblijft van een oorspronkelijk veel langere straat die vanaf de Hofberg in een wijde boog afdaalde naar het Kantersteen, en die werd aangelegd in 1895. De straat die oorspronkelijk rue Courbe werd genaamd, maakte deel uit van het project voor de heraanleg van de Kunstberg, en de uitbreiding en vrijmaking van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, gekoppeld aan de sanering van de volkse Sint-Rochuswijk. In 1955, bij de heraanleg van de Kunstberg en de bouw van de Albertina-bibliotheek, werden alle ronde vormen resoluut geweerd en werd het onderste gedeelte van de Koudenberg rechtgetrokken tot aan het Kantersteen.