Het Krakeelplein - Brussel Vijfhoek(place de la Querelle)

Pleintje bereikbaar via de Krakeelstraat.