De Kuipgang - Brussel Vijfhoek(impasse de la Cuve)

Tijdens de cholera-epidemie van 1866 ontsnapten alle inwoners van deze gang aan de dood, dankzij, zo werd beweerd, de bovennatuurlijke gaven van ene Jeanne De Kelver die onder de persoonlijke bescherming stond van de Maagd Maria. Relaties zijn alles in deze wereld...

Niet te verwarren met de Kuipersstraat.