De Lacaillestraat - Brussel Vijfhoek(rue Lacaille)

Oorspronkelijk was dit slechts een smalle steeg, de Lacaillesteeg, naar de naam van de eigenaar van de gang, die via een sterke bocht tussen de Pieremansstraat en de ringlaan liep, en vermoedelijk opklimt tot het begin van de 19de eeuw. Rond 1890 werd de steeg heraangelegd en verbreed en werd het zuidelijke straatgedeelte doorgetrokken tot aan de Huishoudensstraat. Het noordelijke gedeelte ging een eigen leven leiden en werd omgedoopt tot Gieterstraat.