De Laddersstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Echelles)

Maakt deel uit van een geheel van straten dat op het einde van de 16de eeuw aangelegd werden tussen de Lakensestraat en de Zenne, op terreinen die overbleven na de bouw van het Simpelhuys. De andere straten zijn de Spaarstraat, de Pelikaanstraat en de Sint-Rochusstraat. Dit Simpelhuys, ook Dulhuys genaamd, een krankzinnigengesticht met andere woorden, werd gebouwd in 1590 en nam met zijn 60 cellen de volledige zuidzijde van de Ladderstraat in beslag. Na de sluiting van het gesticht deed het nog enkele jaren dienst als gevangenis zonder meer, van 1803 tot 1819, maar werd één jaar later verkocht. De huidige benaming kwam er in 1811, daarvoor was ze bekend als 't Cool straetken, omdat er zich sinds de 17de eeuw eveneens een zogenaamde Coelschure bevond, een groentenopslagplaats, die in 1701 na een brand vervangen werd door een kalandermolen. Men weet niet precies vanwaar de benaming Ladderstraat komt, misschien omdat de stadwal hier iets minder hoog was dan elders in de stad en men gemakkelijker met een ladder één en ander kon binnen- of buitensmokkelen...