Het Land van Luikstraatje - Brussel Vijfhoek(rue du Pays de Liège)

Eén van de drie smalle straatjes tussen de Vlaamsesteenweg en de Baksteenkaai aan het voormalige Koopliedendok, vermoedelijk ontstaan in de tweede helft van de 16de eeuw. Eertijds ook bekend onder de naam 't Rosier straetken. De huidige naam kwam er in de loop van de 18de eeuw, naar een herberg In het land van Luik. Tot voor kort had het nog een gekasseid wegdek.