De Leuvenseweg - Brussel Vijfhoek(rue de Louvain)

Deze oude weg die indertijd buiten de eerste stadsomwalling lag, verbond het Leuvenseplein met de Leuvensesteenweg via de Leuvensepoort, één van de poorten van de tweede stadsomwalling, afgebroken in 1783.