De Locquenghienstraat - Brussel Vijfhoek(rue Locquenghien)

Deze rechtlijnige straat werd, in het verlengde van de Grootgodshuisstraat en samen met de de Witte de Haelenstraat aangelegd in 1841 tussen de voormalige dokken en de ringlaan. Voor het eerste straatgedeelte moest men de nog resterende gebouwen van het voormalige Heilig Kruishuis slopen, een strafinrichting voor vrouwen, gesticht in het midden van de 17de eeuw en opgeheven in 1784. De straat werd genaamd naar Jan van Locquenghem (1518-1574), burgemeester, amman en afgevaardigde van de Stad Brussel tijdens het graven van het kanaal van Willebroek, waarvoor hij in 1550 de eerste spadesteek gaf.