De Loksumstraat - Brussel Vijfhoek(rue de Loxum)

Een straat die reeds vermeld wordt in 1284 en genoemd is naar de heren van Zemst uit het geslacht van de Coudenbergs. Het is hoogst uitzonderlijk te noemen, en uniek te Brussel, dat een straat gedurende zeven eeuwen de naam van dezelfde familie blijven dragen is. Alle huizen van deze eertijds drukke straat werden systematisch gesloopt, eerst voor de Noord-Zuidverbinding, later voor de aanleg van de metro. Vandaag ziet men er slechts sporadisch een voetganger, auto's des te meer.