De Matrozengang - Brussel Vijfhoek
Gangetje dat uitmondt tussen de nummers 65 en 67 van de Hooikaai.