De Nancystraat - Brussel Vijfhoek(rue de Nancy)

Een kort straatje dat aangelegd werd in 1891-1894, gelijktijdig met de verbreding van de Sint-Gisleinstraat. Het straatje bestond eigenlijk al in de 17de eeuw en werd toen het Gebroken Hofstraetje genoemd. Bij de heraanleg werd het een tijdje officieel Verlengde Visitandinenstraat maar in 1919 kreeg het de huidige naam, alhoewel iedereen nog lange tijd daarna van de Gebroken Hof bleef spreken (zie Gebrokenhofstraat).