De Nieuwbrugstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Pont Neuf)

Deze straat werd aangelegd in 1617, samen met de Nieuwstraat, door de speculant Jérôme De Meester, inbegrepen een nieuwe brug over de Zenne waardoor de belangrijke Lakensestraat gemakkelijk kon bereikt worden. De naam Nieuwbrugstraat die meteen gebruikt werd, evenals enkele meer exotische benamingen, werd officieel aan het einde van de 17de eeuw.