Het Nieuwland - Brussel Vijfhoek(rue Terre Neuve)

De naam is in dit geval letterlijk te nemen, "nieuw land" dat men hier op 20 meter hoogte, tussen de Zenne en de Hoogstraat, had veroverd op de moerassen. In de 14de eeuw liep hier niet meer dan een, geregeld onderlopende, landweg, de Neckerstrate of Beempstraete die tussen het bogaardenklooster en de Grote Spui liep. Toen de Zenne werd ingedijkt, rond 1870, kon men hier dan ook eindelijk een volwaardig stratennet aanleggen. Eind 19de eeuw kwamen hier nog een twaalftal gangen voor, vandaag allemaal verdwenen, op de Bloemenmeisjesgang na. Deze straat vormt de limiet van het laagst gelegen deel van de Marollen en ze wordt overbrugd door de sporen van de Noord-Zuidverbinding, waarvoor de slopingswerken al begonnen in 1910, de allereerste in Brussel.25. De stripmuur van Yoko Tsuno door Roger Leloup, ingehuldigd in juni 2011.
Stripmuur Yoko Tsuno - Brussel Vijfhoek

"Yoko Tsuno"