De Nieuwpoortlaan - Brussel Vijfhoek(boulevard de Nieuport)

Werd oorspronkelijk de Vlaanderenlaan en later Stapelhuislaan genoemd. Dit stapelhuis was een groot douanedepot dat zich bevond op het bouwblok tussen het Klein Kasteeltje en de Sainctelettesquare, het gedeelte dat vandaag de Negende Linielaan wordt genoemd. Dit stapelhuis werd in 1845-1851 gebouwd door architect Spaak ter vervanging van het vroegere, daar waar vandaag de KVS staat (Lakensestraat). Na WOI kreeg de laan haar huidige naam, als eerbetoon aan de slagveldsteden, net zoals er in de buurt een Ieperlaan en een Diksmuidelaan te vinden zijn.