De Noordstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Nord)

Rechtlijnige straat aangelegd omstreeks 1825, tegelijkertijd met de huidige Bischoffsheimlaan. Ze verving een zeer oude weg, minder breed en meer bochtig, vlak naast de stadszijde van de tweede stadsomwalling.