De Oestersgang - Brussel Vijfhoek(impasse aux Huîtres)

Alhoewel er nog een straatnaambordje hangt, werden de laatste vijf huisjes echter gesloopt in 1978 zodat er van een gang geen sprake meer is. In 1866 bezat de gang nog 16 huisjes waar in totaal 162 personen verbleven!