De Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat - Brussel Vijfhoek(rue Notre-Dame du Sommeil)

Straat aangelegd begin 18e eeuw langsheen de grote tuin van het Kartuizerklooster en die dan ook die naam toegewezen kreeg. In de volksmond bleef men echter de naam Onze-Lieve-Vrouw van Vaak gebruiken, naar een aloud kapelletje alhier waar reeds omstreeks 1600 (dus lang voor het bestaan ven de straat) mensen die last hadden van slapeloosheid naar toe kwamen. Het stadsbestuur maakt deze naam later officieel.