De Pakhuisstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Magasin)

Straat aangelegd in 1815, samen met de Koopliedenstraat, na het afbreken van de stadsomwalling alhier. De naam verwijst naar de pakhuizen en opslagplaatsen nabij het vroegere Werfdok.