De Papenvest - Brussel Vijfhoek(rue du Rempart des Moines)

Eertijds een lange, gebogen straat die het tracÚ volgde van een middeleeuwse vooruitgeschreven verdedigingswal. Deze werden rond 1300 de cleyne vesten genoemd en dienden als bijkomende versterking voor de muren van de eerste stadsomwalling. Nadat echter de tweede stadswal was aangelegd, verloren de "vesten" hun defensieve functie en werden ze geleidelijk aan gedempt. Deze Paepen Vesten, ook Papengrecht of Chartroisengrecht genoemd, werden in het begin van de 17de eeuw verkaveld en in 1637 geplaveid. De straat werd in de loop van de latere eeuwen verscheidene malen verbreed, heraangelegd, onderbroken, noem maar op. In de jaren 1964-1966 werd een belangrijk deel van de straat (driekwart van de onpare zijde) volledig gesloopt voor de bouw van het complex Papenvest, een groep van vijf sociale "blokken" met elk negen verdiepingen.