De Pelikaanstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Pélican)

Een straat die in verschillende fasen werd aangelegd. Het deel tussen de Nieuwbrug en de Sint-Rochusstraat kwam er eind 16de eeuw, nabij het zogenaamde Simpelhuys en werd oorspronkelijk Canneelstraet genoemd, naar een van zijn bewoners. Later werd de straat herdoopt naar een vroegere herberg, de Pellicaen, gevestigd in het vroegere refugium van de abdij van Kortenberg. Het korte stukje tegen de Antwerpselaan werd samen met deze laatste aangelegd in 1819, en rond 1880 werden beide delen verbonden doorheen de terreinen van de vroegere Gasfabriek in de Sint-Rochusstraat.