De Peperstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Poivre)

Het straatje werd getrokken in 1566 op last van Margareta van Parma en werd, nogal logisch, Vlees-en-Broodstraat genoemd. Het lag inderdaad tussen het voormalige "Groot Vleeshuis", eveneens opgetrokken in 1566, en het voormalige "Broodhuis", opgetrokken tussen 1515 en 1536. Het schijnt dat men zich vergist heeft toen men de straatnaamborden heeft aangebracht, in de 18de eeuw. Een andere uitleg is bijna niet denkbaar. Het wordt vandaag aan beide kanten afgesloten door een hek.