De Peterseliestraat - Brussel Vijfhoek(rue du Persil)

Het originele Petersielestraetken, genaamd naar de hier indertijd talrijk aanwezige moestuintjes, was oorspronkelijk een stuk korter. Het werd met een boog verlengd om uit te komen op het in 1775 aangelegde Martelarenplein. De volledige rechterkant van het eens zo drukke straatje werd gesloopt om ingenomen te worden door de betonnen achtergevel van de ex-A.S.L.K. De drukte was te wijten aan het feit dat de zetel van de A.M.P. (Agenceries et Messageries de la Presse) er sinds het begin van de 20ste eeuw gevestigd was. Dagelijks reden er ontelbare vrachtwagens af en aan met de tijdschriften en kranten voor Brussel en omstreken. Een andere drukte was er door de talrijke prostituees die hun handeltje dreven in deze straat, en dit sinds het begin van de 19de eeuw. Rond 1850 bevonden er zich niet minder dan 15 cabarets!