De Pieter Breugel de Oudesquare - Brussel Vijfhoek(square Pierre Breughel l'Ancien)

Pleintje aangelegd op het gesloopte huizenblok tussen de Zwaardstraat en de Onze-Lieve-Vrouw van Gratiestraat. Het kreeg de naam mee van de Brabantse kunstschilder Pieter Bruegel de Oude (tussen 1525 en 15301569) die op het einde van zijn leven in Brussel verbleef. De "square" werd officieel ingehuldigd op 12 september 2005.