De Pippelingstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Reinette)

Begint aan de Naamsestraat
Eindigt aan de Kernstraat

Dit straatje was oorspronkelijk een deel van de Boomkwekerijstraat. Het kreeg haar huidige naam in 1851, dat van een oud Nederlands appelras.

Het straatje werd volledig heraangelegd begin 2012.