De Plattesteen - Brussel Vijfhoek(rue Plattesteen)

Een oude straat gelegen binnen de eerste stadsomwalling. Eertijds was de straat smaller en ook langer en liep ze van de Steenstraat tot aan de zogenaamde "Vijfhoek" en de voormalige Plattesteengang. De naam komt van het Plattesteen, een stenen patriciŽrswoning uit de 12de eeuw, nabij het castrum. Anderen houden bij een stoof, een "platte steen" die zich daar in 1423 bevond. Een beetje magertjes kwa uitleg, vinden we. Bij de aanleg van de centrale lanen werd het noordelijke straatgedeelte, dat parallel met de Zenne liep, gesloopt. Wat overbleef werd op de Anspachlaan aangesloten en rond 1885 verbreed.

Sinds 2007 wordt ze ook Harry Brownstraat genoemd, naar het stripfiguurtje van Alec Severin.