De Predikherenstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Dominicains)

Dit straatje werd aangelegd in het begin van de 18de eeuw en was in het begin van de 19de eeuw één van de drie Brusselse Beenhouwersstraten. Er was de Grote Beenhouwersstraat, vandaag gewoon Beenhouwersstraat, er was de Kleine Beenhouwersstraat, vandaag onveranderd, en er was ook de Beenhouwersstraat zonder meer, de huidige Predikherenstraat. De Fransen met hun speciaal gevoel voor humor noemden de straat ook rue de la Démolition (Afbraakstraat) omdat men het klooster van de predikheren, dat hier gelegen was, aan het afbreken was. In 1815 maakte men er dan Kleine Predikherenstraat van, en in 1851 verloor ze het toevoegsel "kleine"... omdat er toch geen "grote" meer was. We hopen dat jullie, groot of klein, er iets van begrepen hebben. De Brusselse toponomie is vrijwel nooit eenvoudig!

Sinds 2007 wordt ze ook Kid Paddlestraat genoemd, naar het stripfiguurtje van Midam.