De Priemstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Poinçon)

Een zeer oude straat die vermoedelijk reeds ontstond in de 14de eeuw, net buiten de eerste stadsomwalling. Het eerste, meest noordelijke, stuk werd indertijd Gelaskensborre of Gelaes Borre straete genoemd, naar een fontein (met een officieel drinkglas) die zich aldaar bevond, naar verluidt één van de oudste van de hele stad. In het Frans bleef dit tot in 1853 rue du Bord-du-Verre (sic). Het meer zuidelijke deel, dat naar de Walsche plaetse leidde, werd reeds in de 15de eeuw als Priemstrate vermeld.