De Prinsenstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Princes)

De straat werd aangelegd omstreeks 1820, samen met het heropbouwen van de Muntschouwburg. Oorspronkelijk werd ze Oranjestraat genoemd, maar vanaf 1830 kreeg ze haar huidige naam. Indertijd vond men hier talrijke, vermaarde drankgelegenheden.

Niet te verwarren met de Prinsengalerij.