De Radstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Roue)

Het oostelijke straatgedeelte werd eertijds Vuylstraete of ook 't Radeken genoemd, naar een herberg aldaar, op de hoek met de Huidevettersstraat. Het westelijke deel werd pas in 1873 aangelegd, ter plaatse van een gang, de zogenaamde Longue Allée, die voorheen doodliep op de Zenne.