De Rollebeekstraat - Brussel Vijfhoek(rue de Rollebeek)

"Rollebeek" is eigenlijk de populaire naam (de "gebogen" beek) van de Sandbeek of Savelbeek die haar bron had in de moerassen van de Grote Zavel en die in de Zenne liep ongeveer daar waar zich vandaag het Fontainasplein bevindt. De oude straat lag buiten de eerste stadsomwalling en volgde de bedding van dit beekje dat echter al in de 14de eeuw overwelfd werd gezien de belangrijkheid van het verkeer van en naar de Zavel. Het straatje was overigens ongeveer de enige rechtstreekse verbinding van de Zavel met de benedenstad. In de 15de eeuw heette de straat Oedenvaere en volgens sommige bronnen zelfs Trapstraat. In 1663 werd ter plaatse van de huidige nrs. 32 tot 42 het Lorreinenklooster opgericht met een kapel aan de Grote Zavel. Dit klooster werd opgeheven in 1785. Vandaag is het een gezellig sterk aflopend straatje met een aaneenschakeling van kunstwinkeltjes en minder ambitieuze restaurants, waar het vooral in de zomer gezellig toeven is.Aan de benedenkant van de straat bevindt zich het fonteintje Carnaval (1982) met een bronzen beeldje gednspireerd door een detail van een schilderij van Breughel de Oude, een werk van de beeldhouwer Jos De Decker.
Fontein Carnaval - Rollebeekstraat - 1000 Brussel

Carnaval
© monlouis