De Rolstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Rouleau)

Deze straat is minder oud dans de meeste andere straten in de wijk van het vroegere Groot Begijnhof. Ze werd aangelegd in 1856, min of meer op het tracÚ van de vroegere Rolgang, op de afgebroken huisjes nabij de Begijnkerk.