De Schuitenkaai - Brussel Vijfhoek(quai aux Barques)

Dit onderdeel van het in 1560-1561 uitgegraven Schuitendok is de kortste van alle Brusselse kaaien. De kade die hier een ruime bocht maakte werd eertijds de Nieu Varken merckt genaamd, naar de varkensmarkt die hier in het begin van de 18de eeuw werd overgebracht. Tegenover de Schuitenbrug, aan de ingang van het dok, bevond zich trouwens het "Vleeshuis", de aanlegplaats van het dagelijkse beurtschip naar Mechelen en Antwerpen, ingesteld meteen na de openstelling van het Kanaal van Willebroek en afgeschaft in 1830. In 1841 werd de gesloten kadewand opengebroken voor de aanleg van de Locquenghienstraat, en in 1852 kreeg ze haar huidige naam (het was inmiddels Oude Varkensmarkt geworden) en in 1912 werd ze nogmaals verminkt toen de Varkensmarkt verbreed werd.