De Sint-Andriesstraat - Brussel Vijfhoek(rue Saint-André)

Het straatje werd in 1635 aangelegd om graaf 't Serclaes, de toenmalige eigenaar van het Klein Kasteeltje, een meer gemakkelijke toegang te verlenen tot zijn slot. Het liep langs de Molenbeek, een beekje dat de bassins van de binnenhaven bevoorraadde evenals het Groot Begijnhof. Het werd tot in 1851 Korte Nieuwstraat genoemd.