De Sint-Annastraat - Brussel Vijfhoek(rue Sainte-Anne)

Een zeer oud verbindingsstraatje dat gedurende eeuwen vrijwel nooit van tracé veranderde, bijna een unicum. Men vindt het reeds terug op plannen van midden 17de eeuw, volledig bebouwd. De Fransen herdoopten het straatje in rue de la Fécondité (Vruchtbaarheidsstraat), naar verluidt omdat er ooit een vijfling zou geboren zijn. Pure verzinsels.32. MEM - Museum van Erotiek en Mythologie van Brussel

www.m-e-m.brussels