De Sint-Gisleinstraat - Brussel Vijfhoek(rue Saint-Ghislain)

Reeds sinds de 14de eeuw verbindt deze straat de Hoogstraat met de Huidevettersstraat, oorspronkelijk als de Engelstraat. Later begonnen de mensen van de wijk ze Juliaenstraete te heten, en Juliaen werd stilaan Gislein. Tijdens de Franse bezetting werd het tijdelijk rue du Courage (Moedstraat), waarna haar huidige naam officieel werd vanaf 1815.