De Sint-Jan-Nepomucenusstraat - Brussel Vijfhoek(rue Saint-Jean-Népomucène)

De straat flankeerde eertijds de tweede stadsomwalling, tussen de Lakensestraat en de zeer oude Sint-Jan-Nepomucenusbrug over de Zenne bij de Lakensepoort. Het beeld dat sinds 1725 de brug versierde, kan men vandaag nog gaan bewonderen in het Broodhuis op de Grote Markt. De straat was eigenlijk meer een plein, in zoverre dat er vanaf 1754 de paardenmarkt werd gehouden en van 1781 tot 1825 de beestenmarkt in het algemeen. Aldaar werd in 1623-1625 ook het Tuchthuys opgetrokken, dat in 1730-1733 werd uitgebreid met het Armenhuys. Beide complexen werden in 1818 omgevormd tot de Gasfabriek, de eerste op het Europese continent. Na het slopen van de stadsomwalling en de aanleg van de Antwerpselaan in 1819 kreeg de straat een nieuw tracé en werd ze de Oude Beestenmarkt genoemd. Vanaf 1853 kreeg ze dan de huidige naam.