De Sint-Katelijnestraat - Brussel Vijfhoek


(rue Sainte-Catherine)

De echte Brusselaars kennen de straat niet anders als de Sint-Katelijnesteenweg. Normaal, want deze aloude, belangrijke, verkeers- en handelsader maakte deel uit van de middeleeuwse Steenweg. Indertijd was de straat ten oosten met de Kiekenmarkt verbonden via de Schipbrug, later de Visverkopersbrug, over de Zenne. Ten westen werd zij afgesloten door de Sint-Katelijnepoort van de eerste stadsomwalling, gesloopt in 1609. De onpare kant werd gedomineerd door de gotische gevel van de oude Sint-Katelijnekerk, die afgebroken werd in 1893. De klokketoren werd echter bewaard (Sint-Katelijneplein). Deze volledige straatwand werd vervolgens afgebroken en verbreed, als onderdeel van de heraanleg van de bouwblokken tussen de Zwarte Lievevrouwstraat en het Sint-Katelijneplein. De straatwand is bijgevolg ook kaarsrecht, een groot verschil met de bewaarde pare kant van de straat. Deze kant heeft zijn oud karakter bewaard met nog vele mooie oude huizen met puntgevels en zijn gezellige niet-rechtlijnigheid. Misschien nog even meegeven dat de hulp van de heilige Katelijne werd ingeroepen bij de genezing van huidschilfering en het zogenaamde Sint-Katelijnewiel. Ze was eveneens de patroonheilige van de nog niet gehuwde 25-jarige meisjes, het toppunt van tegenslag voor jonge dames van nog niet zo heel lang geleden...

Sinds 2007 wordt ze ook Jommekestraat genoemd, naar het stripfiguurtje van Jef Nys.
42. Café De Monk, hét Vlaamse bruine café van de Vijfhoek. Meestal barstensvol. Af en toe een concertje en uitstekende spaghetti in de achterzaal.
45. De Noordzee - La Mer du Nord, een viswinkel/traiteur, normaal in deze buurt, maar vooral populair om zijn toog op de stoep waar men staande één en ander kan eten en/of drinken. Bij goed weer is het drummen geblazen.

www.noordzeemerdunord.be