De Sint-Kristoffelstraat - Brussel Vijfhoek


(rue Saint-Christophe)

In oorsprong was dit een L-vormige straat, in 1806 aangelegd als verbinding tussen de Oude Graanmarkt en het Groot Eiland. Ten noorden van de Kleine Zenne werd ze doorheen het voormalige Sint-Kristoffelshof van de haakbusschuttersgilde getrokken, vanwaar de benaming. Ten zuiden liep ze doorheen de tuinen en het voorplein van het voormalige rijkeklarenklooster. Haar volledige lengte komt vrijwel overeen met de buitenste walgracht van de eerste omwalling.

Sinds 2007 wordt ze ook Alfastraat genoemd, naar het stripfiguurtje van Youri Jigounov .