De Sint-Laurensstraat - Brussel Vijfhoek(rue Saint-Laurent)

Eertijds veel smaller dan vandaag, dankt deze straat haar naam aan een kapel opgericht alhier in 1314. Sint-Laurens was overigens ook de patroonheilige van de kruisboogschutters die hier hun oefenterreinen hadden. Tijdens de Franse bezetting werd de straat omgedoopt tot rue des Droits de l'Homme (Mensenrechtenstraat).

Sinds 2006 wordt ze ook Largo Winchstraat genoemd, naar de stripreeks van Philippe Francq en Jean Van Hamme.