De Sistervatstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Rasière)

Een straatje dat vermoedelijk ontstond in de 14de eeuw en dat eertijds Pluymstraete werd genoemd. Voor de aanleg van het Vossenplein was het straatje veel langer en verbond het de Hoogstraat met de Huidevettersstraat. Het andere deel werd later de Hectoliterstraat. De huidige naam kwam er in de loop van de 16de eeuw en verwijst naar een oude inhoudsmaat voor meel, ongeveer 60 kubieke deciliter.