De Slotstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Serrure)

Een kort straatje dat in 1859-1860 doorheen de uitspanning Au Jardin des Roses werd getrokken, een kort straatje zonder leven...

Niet te verwarren met de Sleutelstraat.